Editorial Board

Yayın Genel Yönetmeni / Editor-in-Chief

Eray YAĞANAK, Mersin Üniversitesi

Yayın Yönetmeni / Editor

İsmail SERİN, On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Yardımcı Editörler / Assistant Editors

Erdem BAYKAL, Mersin Üniversitesi
Feyruze CILIZ, Mersin Üniversitesi
Metin TOPUZ, Mersin Üniversitesi

Yayın Kurulu / Editorial Board

Ahu TUNÇEL, Maltepe Üniversitesi
Aret KARADEMİR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Cem KAMÖZÜT, Ege Üniversitesi
Elif ÇIRAKMAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erdem ÇİFTÇİ, Mersin Üniversitesi
Erhan DEMİRCİOĞLU, Koç Üniversitesi
Güncel ÖNKAL, Trakya Üniversitesi
Funda NESLİOĞLU SERİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Naciye ATIŞ, Mersin Üniversitesi
Philip Anthony GOFF, Central European University
Sam COLEMAN, University of Hertfordshire
Süleyman AYDIN, İnönü Üniversitesi