Editorial Board

Yayın Genel Yönetmeni / Editor-in-Chief

Asst. Prof. Eray YAĞANAK, Mersin University

Yayın Yönetmeni / Editor

Dr. Selma AYDIN BAYRAM, Middle East Technical University

İngilizce Dil Yönetmeni / English Language Editor

Dr. Daria OR

Yardımcı Editör / Associate Editor

Res. Asst. Sezen BEKTAŞ, Selçuk University

Yayın Kurulu / Editorial Board

Assoc. Prof. Ahu TUNÇEL ÖNKAL Maltepe Üniversitesi
Asst. Prof. Aret KARADEMİR, Middle East Technical University, Turkey
Assoc. Prof. Elif ÇIRAKMAN, Middle East Technical University, Turkey
Asst. Prof. Emre Arda ERDENK, Karamanoğlu Mehmetbey University, Turkey
Assoc. Prof. A. Erdem ÇİFTÇİ, Mersin University, Turkey
Asst. Prof. Erhan DEMİRCİOĞLU, Koç University, Turkey
Assoc. Prof. Funda NESLİOĞLU SERİN, Ondokuz Mayıs University, Turkey
Assoc. Prof. Güncel ÖNKAL, Maltepe University, Turkey
Asst. Prof. Naciye ATIŞ, Mersin University, Turkey
Asst. Prof. Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU, İzmir Katip Çelebi University, Turkey
Assoc. Prof. Philip Anthony GOFF, Central European University, Hungary
Dr. Sam COLEMAN, University of Hertfordshire, England
Assoc. Prof. Sibel KİBAR KAVUŞ, Kastamonu University, Turkey
Asst. Prof. Vedat KAMER, İstanbul University, Turkey