Yıl Year :2014/ Sayı Issue :1

[Anonymous] (2014).  Dergi Künyesi / Front Matter. Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy.
Nutku, Uluğ (2014).  Leibniz’in Monadlar Teorisinin Tarihsel Önemi. Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy. 1 - 14.
İnam, Ahmet (2014).  Ahlâk ve İçtenlik. Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy. 15 - 17.
Gülenç, Kurtul (2014).  Edmund Husserl’de ‘Başkasının Beni’ Sorunu ve İntersubjektivite Kavramı. Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy. 19 - 40.
Boyacı, Nihal Petek (2014).  Platon’un İdeal Toplum Modelinde Köleler/Kölelik. Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy. 41 - 52.
Okuroğlu, Gülten Karahan, Bahçecik Nefise, & Alpar Şule Ecevit (2014).  Felsefe ve Hemşirelik Etiği. Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy. 53 - 61.
Önal, Senem (2014).  Kartezyen Özne ve Kantçı Öznenin Heidegger’de Anlamı: Dünyasallık. Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy. 63 - 75.