Basılmış Yazılar / Published Papers

Filters: Keyword is Tikel  [Clear All Filters]
2018
Bingöl, Mustafa (2018).  Ontolojik Bağlamda Ockhamlı William Üzerine Bir Değerlendirme. Kilikya Felsefe Dergisi. 81-93.