Basılmış Yazılar / Published Papers

Filters: Keyword is olarak-görme etkisi  [Clear All Filters]
2019
Yavuz, Alper (2019).  Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi. Kilikya Felsefe Dergisi. 1-14.