Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi

TitleEtkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi
Publication Type Journal Article
Year of Publication2019
AuthorsYavuz, Alper
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue1
Pagination1-14
Date Published04/2019
E-ISSN2148-9327
KeywordsElisabeth Camp, Metafor, değilleme, etkileşimci metafor kuramı, olarak-görme etkisi
Abstract

Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor kullanımlarını açıklayamadığını göstermeye çalışacağım. 

Full Text

Undefined