Gramer Hatalarına Dayalı Argümantasyon ve Bir Ad Hominem Alt Türü Olarak "De Ayrı" Safsatası

TitleGramer Hatalarına Dayalı Argümantasyon ve Bir Ad Hominem Alt Türü Olarak "De Ayrı" Safsatası
Publication Type Journal Article
Year of Publication2019
AuthorsUyar, Tevfik
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue1
Pagination27-38
Date Published04/2019
E-ISSN2148-9327
KeywordsAd hominem, argümantasyon, informel mantık, safsata, uslamlama
Abstract

Sosyal medyada cereyan eden tartışmalarda sık sık “kişinin dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun yazmadığı ve bu nedenle de kişinin söylediklerine güvenilemeyeceği veya söylediklerinin yanlış olduğu” şeklinde argümanlara rastlanmaktadır. Bu makalede konunun özellikle kişinin dil bilgisi ve yazım kuralları hakkındaki bilgi ve becerisi olmadığı her hâl ve durumda bu türden argümanların ad hominem (insan karalama safsatası) olarak değerlendirilmeleri gerektiği savunulmuştur. Sık karşılaşılan safsata alt tiplerine ayrı bir isim verilmesinin tespitlerini kolaylaştıracağı düşüncesiyle, konu edilen bu özel ad hominem alt türü “de ayrı safsatası” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bu alt tipe benziyor olmasına rağmen biçim olarak farklılık gösteren ve bu nedenle safsata niteliği göstermeyen argüman örneklerine değinilmiştir.

Full Text

Undefined