Yayın Kurulu

Yayın Genel Yönetmeni / Editor-in-Chief

Yrd. Doç. Dr. Eray YAĞANAK, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Yayın Yönetmeni / Editor

Dr. Selma AYDIN BAYRAM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

İngilizce Dil Yönetmeni / English Language Editor

Dr. Daria OR, Türkiye

Yardımcı Editör / Associate Editor

Sezen BEKTAŞ, Türkiye

Yayın Kurulu / Editorial Board

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL, Maltepe Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Aret KARADEMİR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Elif ÇIRAKMAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. A. Erdem ÇİFTÇİ, Mersin Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Erhan DEMİRCİOĞLU, Koç Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Funda NESLİOĞLU SERİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Güncel ÖNKAL, Maltepe Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Naciye ATIŞ, Mersin Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Pakize ARIKAN SANDIKÇIOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Philip Anthony GOFF, Central European University, Macaristan
Dr. Sam COLEMAN, University of Hertfordshire, İngiltere
Yrd. Doç. Dr. Sibel KİBAR KAVUŞ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDIN, İnönü Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Vedat KAMER, İstanbul Üniversitesi, Türkiye