Yayın Kurulu

Yayın Genel Yönetmeni / Editor-in-Chief

Eray YAĞANAK, Mersin Üniversitesi

Yayın Yönetmeni / Editor

İsmail SERİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yayın Kurulu / Editorial Board

Ahu TUNÇEL, Maltepe Üniversitesi
Aret KARADEMİR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Cem KAMÖZÜT, Ege Üniversitesi
Elif ÇIRAKMAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erdem ÇİFTÇİ, Mersin Üniversitesi
Erhan DEMİRCİOĞLU, Koç Üniversitesi
Funda NESLİOĞLU SERİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Güncel ÖNKAL, Maltepe Üniversitesi
Naciye ATIŞ, Mersin Üniversitesi
Philip Anthony GOFF, Central European University
Sam COLEMAN, University of Hertfordshire
Süleyman AYDIN, İnönü Üniversitesi
Vedat KAMER, İstanbul Üniversitesi