Yayın Kurulu

Yayın Genel Yönetmeni / Editor-in-Chief

Dr. Öğr. Üyesi Eray YAĞANAK, Mersin Üniversitesi

Yayın Yönetmeni / Editor

Dr. Selma AYDIN BAYRAM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İngilizce Dil Yönetmeni / English Language Editor

Dr. Daria OR, Türkiye

Yardımcı Editör / Associate Editor

Arş. Gör. Sezen BEKTAŞ, Selçuk Üniversitesi

Yayın Kurulu / Editorial Board

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL, Maltepe Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Aret KARADEMİR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Elif ÇIRAKMAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Emre Arda ERDENK, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. A. Erdem ÇİFTÇİ, Mersin Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRCİOĞLU, Koç Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Funda NESLİOĞLU SERİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Güncel ÖNKAL, Maltepe Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Naciye ATIŞ, Mersin Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Philip Anthony GOFF, Central European University, Macaristan
Dr. Sam COLEMAN, University of Hertfordshire, İngiltere
Doç. Dr. Sibel KİBAR KAVUŞ, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Vedat KAMER, İstanbul Üniversitesi, Türkiye