Edmund Husserl’de ‘Başkasının Beni’ Sorunu ve İntersubjektivite Kavramı

TitleEdmund Husserl’de ‘Başkasının Beni’ Sorunu ve İntersubjektivite Kavramı
Publication Type Journal Article
Year of Publication2014
AuthorsGülenç, Kurtul
JournalKilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy
Issue1
Pagination19 - 40
Date Published2014
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsBaşkası, Beden., Doğal Tavır, Doğalcılık, Fenomenoloji, Yönelimsellik, Öznelerarasılık, İndirgeme
Abstract

İnsan, kendi özvarlığını ancak toplumda gerçekleştirebilmektedir, bundan dolayı bütün gerçekliğini ancak başkalarıyla birlikte kazanan bir canlı varlıktır. Bu öz-nitelik birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. Tartışma konuları arasında en önemli problemlerden biri bir arada yaşama problemidir. Bu problemin felsefi açıdan soruşturulabilmesinin yollarından başlıca olanı başkasının ben’i meselesini ele almaktır. ‘Başkası’ sorunu temelde modern felsefe ile yükselen bir bilgi sorunudur. Bu sorun özellikle ‘başka zihinler’ ya da ‘başkasının beni’ sorunu olarak belirir: ‘Başkasının beni’ni nasıl bilebiliriz? Bu çerçevede yazının amacı, felsefi açıdan insanlar arası ilişkilerin temelini, başka bir ifadeyle başkasının beni’nin bilgisinin nasıl mümkün olabileceğini incelemek ve söz konusu inceleme ekseninde bir arada yaşama problemi açısından önemli bir kavram olan ‘intersubjektivite’ kavramını açıklamaktır. Yapılacak olan bu araştırma, 20. yüzyılın en önemli filozoflarından Edmund Husserl’in fenomenolojik yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Full Text

Turkish