Felsefe ve Hemşirelik Etiği

TitleFelsefe ve Hemşirelik Etiği
Publication Type Journal Article
Year of Publication2014
AuthorsOkuroğlu, Gülten Karahan, Bahçecik Nefise, & Alpar Şule Ecevit
JournalKilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy
Issue1
Pagination53 - 61
Date Published2014
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsAhlak Felsefesi, Etik, Felsefe, Hemşirelik Etiği, Hemşirelik Felsefesi
Abstract

Felsefe, gerçekliğin doğasını sistematik düşünme yolu ile anlamak isteyen insanın bir etkinliği olarak tanımlanabilir. Ahlak felsefesi ya da etik insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu edinen felsefe dalıdır. Etik “yanlış”ı“doğru”dan ayırabilmek amacıyla “ahlak” kavramının doğasını anlamaya çalışır. Hemşirelik kuram, uygulama ve araştırmayı felsefe ile ilişkili olarak ele alan bilimsel bir sağlık disiplinidir. Hemşire, bakıma ihtiyacı olan bireye hizmet sunarken, bireyi değerleri, inanç ve tutumları, eylem ve davranışları ile bir bütün olarak görmeli ve onun üst düzey hizmet alma hakkına sahip olduğuna inanmalıdır. Bu inanç hemşirelik bakımının etik zorunluluğudur. Bu makalede “etik” ve “felsefe” kavramları hemşirelik etiği ve hemşirelik felsefesi çerçevesinde incelenmiştir.

Full Text

Turkish