Platon’un İdeal Toplum Modelinde Köleler/Kölelik

TitlePlaton’un İdeal Toplum Modelinde Köleler/Kölelik
Publication Type Journal Article
Year of Publication2014
AuthorsBoyacı, Nihal Petek
JournalKilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy
Issue1
Pagination41 - 52
Date Published2014
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsKallipolis, Köle, Zihinsel Kapasite., Üreticiler Sınıfı, İkinci En İyi Polis
Abstract

Bu çalışmada Platon’un Politeia ve Nomoi diyalogları göz önünde bulundurularak, düşünürün ideal toplum yapısı içinde kölelere/köleliğe vermiş olduğu yer açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. Düşünür Politeia diyaloğunda kölelerden neredeyse hiç bahsetmezken, Nomoi’da onlarla ilgili önemli düzenlemeler yapmaktadır. Bu açıklama, (Politeia’da en iyi polis olarak anlatılan) kallipolis’te kölelerin/köleliğin var olmadığını gösterirken, ikinci en iyi polisi anlatan Nomoi’da kölelere/köleliğetoplumda yer verdiğini ve böylece geleneksel anlayışı sürdürdüğüne işaret eder. Bu makalede de Platon’un bu iki diyaloğu da göz önünde bulundurularak, onun toplum anlayışı içinde kölelere/köleliğe yer verip vermediği, yer veriyorsa kölelerin kallipolis içinde hangi sınıfta konumlandırdığı sorgulanacaktır. Bir başka deyişle, Nomoi diyaloğunda kölelere ilişkin dile getirilen açıklamalardan ve Politeia’da satır aralarındaki kölelere ilişkin bazı söylemlerden yola çıkılarak kallipoliste kölelerin var olup, varsa da ideal poliste ne şekilde yer alabilecekleri, ontolojik olarak hangi sınıfa dahil edilebilecekleri incelenecektir.

Full Text

Turkish