Kartezyen Özne ve Kantçı Öznenin Heidegger’de Anlamı: Dünyasallık

TitleKartezyen Özne ve Kantçı Öznenin Heidegger’de Anlamı: Dünyasallık
Publication Type Journal Article
Year of Publication2014
AuthorsÖnal, Senem
JournalKilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy
Issue1
Pagination63 - 75
Date Published2014
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsDescartes, Dünyasallık, Heidegger, Kant, Varlık, cogito
Abstract

Heidegger’e göre varlık, var-olmakla anlaşılabilendir. Var-olma davranışı ya da var-oluş, insanın bütünsel yapısını ifade eder. O, var olanları kuramsal olarak anlamaktan çok, dünya-ile-birlikte-var oluşunda anlar. Bu yüzden Heidegger insanı, Descartes ve Kant’ın cogito’yla var oluşa getirdiği ayrıma karşı, dünyasallık bağlamında anlar.

Full Text

Turkish