On Yedinci Yüzyıl Bilim Devriminin Hazırlayıcısı Olarak Mediciler ve Michelangelo

TitleOn Yedinci Yüzyıl Bilim Devriminin Hazırlayıcısı Olarak Mediciler ve Michelangelo
Publication Type Journal Article
Year of Publication2015
AuthorsKamözüt, Cem
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue1
Pagination23 - 43
Date Published2015
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsGalileo, Medici Ailesi, Michelangelo, Rönesans
Abstract

Galileo'nun öncülük ettiği bilimsel devrimde kilit rol oynayan bazı düşünceler Rönesans ile ortaya çıkmıştır. Medici ailesinin bilinçli çabaları sonucu yaşanan Antik Yunan'ın yeniden keşfi süreci, Michelangelo'nun çabalarıyla başlamış ve Galileo ile sürmüştür. Bu çalışmada hem Michelangelo'nun hem de Galileo'nun konularına Platonist bir tavırla yaklaştıklarını ve Medicilerin desteğinin tüm bu devrim boyunca yaşamsal olduğunu göstermeye çalıştım.

Full Text

Turkish