Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil”

TitleJacques Derrida Düşüncesinde “Dil”
Publication Type Journal Article
Year of Publication2015
AuthorsOrman, Türkan Fırıncı
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue1
Pagination61 - 81
Date Published2015
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsArkeyazı, Differance (ayıram), Eklenti, Konuşma/Yazı, Oyun, Sözmerkezcilik, Yapıbozumu, İz
Abstract

20. Yüzyıl dil felsefesinin önemli filozoflarından olan Jacques Derrida, varlık ile dil felsefesi bağlamında önerdiği yeni kavramlarla fenomenoloji, dilbilim, psikanaliz ve yapısalcılığa yönelik ve temelde ise Batı Metafiziği'ni hedef alan eleştirel bir düşünce izlemiştir. Bu çalışmada, post-yapısalcı ya da postmodern dil anlayışı çerçevesinde Derrida'nın dil felsefesi ile ilgili öne sürdüğü düşünceleri, kullandığı bazı temel kavramlar tanıtılarak konu edilmektedir. Ancak Derrida'nın kullandığı kavramların, hemen her yazısında değiştiği ve bu kavramları sistemli bir biçimde çözümleme girişiminin başarısızlığa uğrayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Derrida'nın dil anlayışı, genel hatlarıyla bazı erken, geç ve son dönem yazıları temelinde belirlenmeye çalışılmaktadır.

Full Text

Turkish