Yazım İlkeleri

Kilikya Felsefe Dergisi tüm akademisyenlere çalışmalarını yayımlama imkanı sağlamak üzere kurulmuş yılda 3 sayı (Ocak, Nisan, Eylül) yayımlanan Uluslararası Hakemli bir dergidir.

Yazarların, çalışma alanlarına uygun olarak, felsefe problemlerine ilişkin özgün katkılar sağlaması beklenmektedir. Yazarlar akademik etik ilkeleri dikkate almalı ve makalelerini bu ilkeler doğrultusunda hazırlamalıdırlar.

Dergiye gönderilecek yazılar makale türünde yazılmalı ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler hakeme gönderilmeden önce yazım ve referans kuralları açısından ön incelemeye alınır. Bu nedenle, yazarların yazım ve referans gösterme kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler alan ile ilgili en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlara göre yazarlara bilgi verilir. Makalelerin bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Makaleler en fazla 150 kelime olmak üzere türkçe ve ingilizce özet ve beş (5) tane anahtar sözcük içermelidir. İngilizce makalelerin, yayımlanmak üzere gönderilmeden önce, dil ve yazım açısından düzeltileri (Proofreading ve Editing) yapılmış/yaptırılmış olmalıdır. Olası dilbilgisi ve yazım hataları yazara/yazarlara aittir. Derginin Editör kurulu dil ve yazım hataları bakımından sorumlu değildir. Makaleler 3.000-6.000 kelime aralığında olmalı, yazarlar kendilerine ait bilgileri ayrı bir Word dosyası halinde göndermeli ve makalede hiçbir kimlik bilgisi bulunmamalıdır. Makaleler iki satır aralığında, Microsoft Word Ofis programında Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak hazırlanmalıdır.

Makaleler; Ocak sayısı için 15 Kasım, Nisan sayısı için 15 Şubat, Eylül sayısı için 15 Temmuz'a kadar kabul edilmektedir.

Makaleler cilicia.journal.of.philosophy@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

Dergiye gönderilen makaleler referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzeni bakımından American Psychological Association (APA) stiline uygun olarak hazırlanmalıdır.

APA 6.0 yazarların dikkate alacağı versiyon olmalıdır.

Lütfen aşağıdaki linkte yapılan açıklamalara uygun olarak referans gösteriniz.

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/