Yazarlara Bilgi

Hakemli, uluslararası bir dergi olan Kilikya Felsefe Dergisi, 2018 yılından itibaren Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı ve Elektronik (e-dergi) olarak yayımlanacaktır. 

Makaleler; Nisan sayısı için 15 Şubat, Ekim sayısı için 15 Ağustos'a kadar kabul edilmektedir.

1) Yazarların, çalışma alanlarına uygun olarak, felsefe problemlerine ilişkin özgün katkılar sağlaması beklenmektedir. Dergiye gönderilecek yazılar makale türünde yazılmalı ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2) Makaleler hakeme gönderilmeden önce yazım ve referans kuralları açısından ön incelemeye alınır. Bu nedenle, yazarların yazım ve referans gösterme kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Dilbilgisi ve yazım kurallarına, makale şablonunda yer alan biçimsel özelliklere ve/veya referans kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler hakem değerlendirmesine alınmayıp gözden geçirilip düzeltilmesi önerisiyle yazar(lar)a geri gönderilecektir.

3) Ön incelemeden geçen makaleler alan ile ilgili en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlara göre yazarlara bilgi verilir.

4) Yazarlar akademik etik ilkeleri dikkate almalı ve makalelerini bu ilkeler doğrultusunda hazırlamalıdırlar. Dergiye gönderilen makalelerin Turnitin Programı aracılığıyla özgünlük denetimi yapılacaktır. Makalelerin bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

5) Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir.

6) Makaleler 100-250 kelime aralığında olmak üzere Türkçe ve İngilizce özet ve beş (5) tane anahtar sözcük içermelidir.

7) İngilizce makalelerin, yayımlanmak üzere gönderilmeden önce, dil ve yazım açısından düzeltileri (Proofreading ve Editing) yapılmış/yaptırılmış olmalıdır. Olası dilbilgisi ve yazım hataları yazara/yazarlara aittir. Derginin Editör kurulu dil ve yazım hataları bakımından sorumlu değildir.

8) Makaleler, kaynakça bölümü hariç, 3.000-6.000 kelime aralığında olmalıdır. 

9) Yazarlar kendilerine ait bilgileri ayrı bir Word dosyası halinde göndermeli ve makalede hiçbir kimlik bilgisi bulunmamalıdır.

10) Makaleler bağlantıdaki Makale Yazım Şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır. Şablon içinde yer alan Makale Geliş Tarihi, Makale Kabul Tarihi, Sayfa Numaraları, vb. eksik bilgiler çalışma hakem değerlendirmesi sonrasında yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde tarafımızdan eklenecektir.

11) Dergiye gönderilen makaleler referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzeni bakımından American Psychological Association (APA) 6.0 stiline uygun olarak hazırlanmalıdır. Lütfen kaynak gösterimini ve kaynakça oluşturmayı Kaynak Gösterme ve Kaynakça Oluşturma Rehberi'ne uygun olarak yapınız.

Makaleler cilicia.journal.of.philosophy@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.