Adalet Ölçütü Olarak İki Önemli Yaklaşım: Birincil Değerler ve Kabiliyetler

TitleAdalet Ölçütü Olarak İki Önemli Yaklaşım: Birincil Değerler ve Kabiliyetler
Publication Type Journal Article
Year of Publication2015
AuthorsÇelik, Raşit
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue3
Pagination83 - 96
Date Published2015
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsAmartya Sen, Birincil Değerler, John Rawls, Kabiliyetler, Martha Nussbaum
Abstract

Adaletin ölçütü konusu çağdaş siyaset felsefesi içerisinde önemli bir yer tutar. John Rawls’un birincil değerler anlayışı ve Amartya Sen’in kabiliyetler yaklaşımı adaletin ölçütüne dair önemli bakış açıları sunmuştur. Sen’in oluşturduğu ve Martha Nussbaum’un geliştirdiği kabiliyetler yaklaşımı, Rawls’un tanımladığı birincil değerlere karşı önemli eleştiriler ortaya koyar. Bu çalışmada, bu iki önemli yaklaşımın karşıt görüşleri ve karşılıklı eleştirilerinin ötesinde, birbirlerini tamamlayıcı yanları vurgulanmaktadır. Kabiliyetler yaklaşımının, Rawls’un siyasi liberal teorisinde belirttiği örtüşen konsensüse ulaşmada önemli etkiler oluşturabileceği savunulmaktadır.

Full Text

Undefined