İnancın Deneyimsel Olanaklılığı

Titleİnancın Deneyimsel Olanaklılığı
Publication Type Journal Article
Year of Publication2016
AuthorsSerin, Funda Neslioğlu
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue1
Pagination64 - 73
Date Published2016
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsDonald Davidson, Ludwig Wittgenstein, deneyim, nedensellik, İnanç
Abstract

Bu çalışmada, bir yandan bilgiye yol açması bağlamında deneyimin inanca kaynak oluşturması, öte yandan insan edimlerine yol açması bağlamında inancın deneyimlenmesine olanak oluşturması nedeniyle inanç-deneyim ilişkisi irdelenecektir. İnanç-deneyim ilişkisinin olanaklılığı ve bu ilişkinin kuşkulu doğası, Davidson ve Wittgenstein gibi iki önde gelen çözümleyici filozofun konuyla ilgili açıklamaları dikkate alınarak araştırılmaktadır. Yazının ana savını şu temel fikir oluşturmaktadır: Sanılanın aksine, ne deneyimler inanç için sağlam ve kesin bir temel oluştururlar ne de deneyimler bilinmek için inançlara gereksinim duyarlar.

Full Text

Undefined