Heidegger’de Metafizik Eleştirisi olarak Sanat Yapıtı

TitleHeidegger’de Metafizik Eleştirisi olarak Sanat Yapıtı
Publication Type Journal Article
Year of Publication2016
AuthorsAkdeniz, Emrah
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue2
Pagination79 - 92
Date Published2016
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsSanat yapıtı, Varlık, geleneksel metafizik düşünce, hakikat, varolanlar
Abstract

Bu makalede Heidegger’in metafizik düşünce geleneğine ilişkin eleştirisi, onun sanat yapıtı üzerine yorumları bağlamında tartışmaya açılıyor. Batı metafizik düşüncesinin varolanların Varlığını düşünülemez kılarak, Varlığın hakikatinin üzerini nasıl örttüğünün anlaşılabilmesi için Heidegger’in kadim Yunandaki sanat yapıtına döndüğünü ve batı metafizik geleneğini aşabilmek için sanat aracılığıyla bu dönemin Varlık anlayışını ortaya koyduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Böylece makale Heidegger’in sanat yapıtını otantik anlamda nasıl ele aldığını vurgulamak suretiyle Varlığın anlamının da nasıl anlaşılması gerektiğini göstermeye çalışacaktır.

Full Text

Turkish