Marksist Kurama Bir Katkı: Lukacs’ın İdeoloji Kavramsallaştırması

TitleMarksist Kurama Bir Katkı: Lukacs’ın İdeoloji Kavramsallaştırması
Publication Type Journal Article
Year of Publication2016
AuthorsŞentürk, Burcu
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue2
Pagination39 - 51
Date Published2016
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsLukacs, bilinç, ideoloji, marksist felsefe, toplumsal sınıflar
Abstract

Aynı zamanda bir edebiyat kuramcısı ve edebiyat eleştirmeni de olan Macar filozof Georg Lukacs, Marksist felsefe ve teorinin gelişiminde büyük etkisi olan düşünürler arasında gösterilir. Marksist sınıf teorisinin bilinç ile ilişkisi üzerine çalışan Lukacs, özellikle ideoloji kavramına getirdiği yeni bir bakış ile bu teoriye katkı yapmıştır. Bu makalenin temel amacı Georg Lukacs’ın metateorik duruşuna odaklanarak onun ideoloji kavramını çalışma biçimini anlamak ve açıklamaktır. Bu anlamda Lukacs’ın 20. yy. Marksizmindeki özel yerine ve bu felsefeye yaptığı katkılara dair sorular sorulacaktır. Bu sorular cevaplanırken ise bilinç, özne-nesne ilişkisi ve toplumsal sınıflar Lukacs’ın ideoloji teorisinin açıklamasına katkı sunan temel kavramlar olarak ele alınacaktır.

Full Text

Turkish