Geç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi

TitleGeç Dönem Wittgenstein Felsefesinde Gramer Kavramı ve Dilin Otonomisi
Publication Type Journal Article
Year of Publication2016
AuthorsMorkoç, Umut
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue2
Pagination93 - 111
Date Published2016
Publication Languageeng
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsWittgenstein, anlam, dilin otonomisi, gramer
Abstract

Wittgenstein felsefesinin merkezi temasını anlam kavramı oluşturur. Tractatus Logico-Philosophicus’ta anlamı dil dışı bir gerçeklikten hareketle tanımlayan Wittgenstein, felsefesinin geç döneminde anlamı dilin kullanımıyla tanımlar. Wittgenstein’ın, “‘anlam nedir?’ sorusunun yeryüzüne inmesi” olarak tanımladığı bu geçiş temel olarak, gramer kavramına dayanmaktadır. Dilin otonomisi, bu dönüşümün önemli bir sonucudur. Bu çalışmada, Wittgenstein’ın gramer kavramı ve bu kavramın bir sonucu olarak dilin otonomisi kavrayışı açık kılınmaya çalışılacaktır. Bunun için öncelikle gramer kavramının Wittgenstein’ın geç dönem felsefesindeki işlevi belirlenecek daha sonra buradan hareketle dilin otonomisinin ne anlama geldiği açıklanacaktır.

Full Text

Turkish