Kırılmanın Sessizliği ve Şimdi(siz)lik

TitleKırılmanın Sessizliği ve Şimdi(siz)lik
Publication Type Journal Article
Year of Publication2016
AuthorsDerin, Özlem
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue3
Pagination47 - 65
Date Published2016
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsAktörel, Bengi Dönüş, Kırılma, Mesiyanik Tavır, Tutum, zaman
Abstract

Metin cennetten düşme sahnelemesinden itibaren insanın başkaldırma iradesini barındırdığı meselesi ile başlamaktadır. Devamında bu durumun insana özsel olduğu ve kendisini her an gösterebildiği, hatta göstermesi gerektiği ortaya konmaktadır. Bu, tam anlamıyla kronolojik zamanı kesintiye uğratan bir yaklaşımdır ve Benjaminci anlamda Mesiyanik’tir. Bu Mesiyanik kırılma, metnin devamında Nietzsche’nin bengi dönüşü ile bağdaştırılmış, Blanchot ve Derrida’nın zamana bakışları ile işlenecektir. Son olarak zamanda kırılma yaratma durumunun aktörel bir tutum olduğundan bahsedilerek bu durum sinemadaki “kesme” süreci ile açıklanacaktır. Bu noktada amaç, insanın başkaldırma durumunun aslında onda her zaman bulunan ve aktörel bir tutumla açığa çıkması beklenen bir yapı olduğunu sunmaktır.

Full Text

Turkish