Alain Badiou: Çağdaş Zamanlarda Felsefe ve İmkânı

TitleAlain Badiou: Çağdaş Zamanlarda Felsefe ve İmkânı
Publication Type Journal Article
Year of Publication2016
AuthorsAkan, Adnan
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue3
Pagination27 - 46
Date Published2016
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsBadiou, Felsefe, felsefenin koşulları, hakikat fikri, çağdaş felsefe
Abstract

Çağdaş dönemin dikkat çekici Fransız filozoflarından olan Alain Badiou, felsefeyi ve onun temeli olan hakikat fikrini her türlü son iddiasına karşı muhafaza etmeye çalışır. Bu muhafaza, ne tutucu bir tavır ne de felsefe tarihine yönelik bir nostalji değildir. Felsefenin dört temel koşulu ve içinde bulunulan çağ dikkate alınarak gerçekleştirilen bir muhafazadır. Badiou, çağın sosyo-kültürel, ekonomi-politik sorunlarının yanı sıra felsefenin içinde bulunduğu krizle hesaplaşabilecek bir felsefi tavır sunmaya çalışır. Dolayısıyla felsefenin ne olması gerektiğinin belirlenmesi çağın çeşitli felsefi eğilimleriyle veya felsefeye dair yaklaşımlarıyla hesaplaşılmasını gerektirmiştir. Bu gereklilik Badiou’yu felsefenin tanımını, gayesini, arzusunu ve koşullarını açıklamaya taşır. Nihayetinde Badiou’da felsefe, Nietzsche, Heidegger ve Wittgenstein’ın etkisi altındaki çağdaş sofizme karşı çağdaş Platonculuk’tur.

Full Text

Turkish