Potansiyeli Tahayyül Etmek: Agamben’in Bartleby'si

TitlePotansiyeli Tahayyül Etmek: Agamben’in Bartleby'si
Publication Type Journal Article
Year of Publication2017
AuthorsTürk, Hasan Bahadır
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue1
Pagination61 - 74
Date Published2017
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsAgamben,, Aristoteles, Bartleby, edimsel, potansiyel
Abstract

Bu makalenin amacı Giorgio Agamben’in, Herman Melville tarafından yazılmış bir metin olan, Bartleby okumasını tartışmaktır. Bunu yaparken, Aristoteles’in potansiyel kavramına dair tartışması teorik kalkış noktası olacaktır. Bu eksenden hareketle makale Agamben’in Aristoteles’in potansiyel kavramına yaklaşımını nasıl açıkladığına ışık tutmaya çalışacaktır. Makalenin ana argümanı; Agamben’in Bartleby’sinin, Aristoteles’in edimselin potansiyele olan önceliğine vurgu yapan perspektifini ters yüz ettiğidir.

Full Text

Undefined