Platon ve Heidegger’de Aletheia ve Sanat Yapıtı İlişkisi

TitlePlaton ve Heidegger’de Aletheia ve Sanat Yapıtı İlişkisi
Publication Type Journal Article
Year of Publication2017
AuthorsDerviş, Atahan
Secondary AuthorsAşkın, Zehragül
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue2
Pagination51 - 68
Date Published2017
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsAletheia, Bilgi, Heidegger, Platon, Sanat yapıtı
Abstract

Gizlenmemişlik üzerine ontolojik ve epistemolojik bir farkındalığa karşılık gelen aletheia, Platon ve Heidegger›in düşünce dizgesinde temel bir konuma sahiptir. Her iki düşünür de kavramın yalnızca kökenine ve olanağına ilişkin bir inceleme yapmakla kalmamış aynı zamanda kavramın sanat yapıtı ile olan ilişkisinde açığa çıkan varoluş biçimlerinin kökensel değerine ilişkin bir sorgulama gerçekleştirmişlerdir. Biliş ve varoluş arasındaki ilinti, kendisinden hakikatin bilinebileceği varoluş biçimleri zemininde değerlendirildiğinde Platon için insanın akıl ve beden kapasitesinin kendi ontik ve epistemolojik varlığıyla doğrudan ilişkilendirildiği hiyerarşik bir onto-pistemolojik kavrayışa; Heidegger için ise ontik olanın, yalnızca ontik olan olması yeterliliğinde bilmeye kapı araladığı ve bu sayede de sanat yapıtı varoluşu dahil her bir varoluşun bilme edimiyle ilişkilendirilebildiği bir kavrayışa çıkmaktadır.

Full Text

Undefined