Padovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği

TitlePadovalı Marsilius’da İktidarın Dünyeviliği
Publication Type Journal Article
Year of Publication2017
AuthorsHacıfevzioğlu, Ahmet Umut
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue3
Pagination 74 - 84
Date Published2017
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsAristoteles, Din ve Vicdan Özgürlüğü, Padovalı Marsilius, laik devlet, İktidarın Dünyeviliği
Abstract

Asıl ereği devleti laik temeller üzerine kurmak olan Marsilius’un modern, hatta devrimci olan yanı da budur. Reformcular üzerine büyük etkisi olan Marsilius’un reformculardan ayrıldığı en önemli çizgisi laik bir düşünür olmasıdır. Siyasal düşüncesi ve anlayışı bakımından Aristotelesçi olan Marsilius’un ideali, ortaçağın teokratik toplum yapısı yerine laik bir toplum düzeni kurmaktır. Marsilius’a göre laik bir toplum dünyevi erekler üzerine kuruludur; böyle bir toplum iyi yaşam ereğini öbür dünyada değil, bu dünyada gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Tam da bu nedenle, bir siyasal toplumda dini kurallar ve dogmalara yer yoktur. Dini öğreti yalnızca ruhun esenliğini ilgilendirdiğine göre, bu hakikatlerden sapanlar ancak öbür dünyada bunun cezasını görebilirler.

Full Text

Undefined