Hartmann’da Değer ve Değerlendirme Problemi

TitleHartmann’da Değer ve Değerlendirme Problemi
Publication Type Journal Article
Year of Publication2017
AuthorsÇetinkıranBalcı, Elif
JournalKilikya Felsefe Dergisi
Issue3
Pagination105 - 123
ISSN2148-7898
E-ISSN2148-9327
KeywordsDeğer, Etik, Varlık, değerlendirme, değerler
Abstract

Bu makalede Nicolai Hartmann’ın “değer” ve “değerler” görüşü ele alınacak, değer felsefesine katkıları ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Değer kavramı, felsefe tarihinde oldukça tartışmalı bir kavramdır. Kimi düşünürler değerler alanını bilinemez, karanlık bir uçurum olarak nitelendirirken, kimileri ise değer kavramının önemine dikkat çekmekle birlikte içini farklı şekillerde doldurmuşlardır. Felsefe tarihine kısa bir bakış, bu konu üzerinde henüz anlaşılmış bir görüş birliğinin bulunmadığını göstermeye yeter. Hartmann, değer felsefesinin henüz emekleme çağında, değerlerle ilgili önemli fikirleriyle bu alana büyük katkılar sunmuştur. Bu makalede, Hartmann’ın değer felsefesinin içeriği ve önemine dikkat çekerek doğru değerlendirme yapmanın imkânı ortaya koyulacaktır.

Full Text

Undefined